Dar bojaźni Bożej tematem marcowych dni skupienia (23 - 25 marca)

Dar ten niesie ze sobą błogosławieństwo i obronę; uzdalnia nas do przezwyciężenia naszych ziemskich i cielesnych obaw; uwalnia nas od obawy przed opinią innych ludzi, szczególnie gdy musimy bronić naszej wiary.

Dar umiejętności był tematem lutowych dni skupienia

Dar UMIEJĘTNOŚCI (Wiedzy) umożliwia nam w sposób trafny myśleć i mówić o Bogu, bez wcześniejszego przygotowania teologicznego. Mówi się, że jest udziałem w Mądrości samego Boga.

Adam Woronowicz był gościem lutowych dni skupienia

"Wiara zawsze była dla mnie czymś naturalnym, trochę jak kromka chleba. Teraz bez tej wiary nie potrafiłbym już żyć".
DS luty 2018

DS luty 2018

Tematem głównym lutowych Dni Skupienia był Dar Umiejętności (wiedzy), gościem natomiast był pan Adam Woronowicz.
DS styczeń 2018

DS styczeń 2018

Tematem DS był dar MĘSTWA. Gościliśmy też pana Andrzej Wronkę, który przybliżył nam temat zagrożeń duchowych.
DS grudzień 2017

DS grudzień 2017

Dar RADY to temat grudniowych DS. Gościem specjalnym był o. Grzegorz Bartosik z Niepokalanowa.