Dar UMIEJĘTNOŚCI był tematem lutowych DS

Dar UMIEJĘTNOŚCI (Wiedzy) umożliwia nam w sposób trafny myśleć i mówić o Bogu, bez wcześniejszego przygotowania teologicznego. Mówi się, że jest udziałem w Mądrości samego Boga. Pozwala też, na przekroczenie rzeczywistości, którą widzimy i dostrzeżenie za stworzeniami samego Stwórcy. Stąd dzięki temu darowi, w złożoności i pięknie świata odkrywamy Boży sens mający na celu zbawienie człowieka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.