Pan Andrzej Wronka był gościem styczniowych DS

Andrzej Wronka – „Moja działalność rozumiana jako praca a jednocześnie pasja oscyluje wokół zagadnienia apologetyki, czyli obrony wiary katolickiej głównie przed zarzutami sekt, różnych ruchów religijnych i błędnych duchowości”.
Spośród wielu tematów, które Pan Andrzej mógłby podjąć, tym razem zajęliśmy się sprawą zagrożeń duchowych. Chodzi o to, by wiedzieć, że oprócz zagrożeń ze strony świata, który widzimy są zagrożenia ze strony świata, którego nie widać.
Wiedzieć o wrogu to pierwszy krok do podjęcia walki i zwycięstwa. Zapraszamy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.