Joanna Frankowicz gościem marcowych dni skupienia

 

Pani Joanna Frankowicz – Nauczyciel Centrum Kształcenia Ustawicznego w zakładach karnych i tymczasowo aresztowanych. Po latach pracy z ludźmi, których życie z różnych powodów można by uznać za stracone, Pani Joanna podkreśla, że każdy zasługuje na drugą szansę.

Świadectwo osoby, która pracę z więźniami traktuje, jako swoje powołanie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.