Marzec 2018

Tematem macowych dni skupienia był dar bojaźni Bożej. Tym razem w trakcie DS przypadła Niedziela Palmowa, stąd nie zabrakło również palm robionych własnoręcznie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.