Regulamin Franciszkańskich Dni Skupienia (FDS)

 • Decydując się na FDS akceptujesz regulamin i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.
 • Podczas FDS posiłki są takie same dla wszystkich. Ewentualne diety każdy przywozi ze sobą.
 • Każdy uczestnik po przyjeździe otrzymuje klucz do pokoju, który oddajemy po zakończonych Dniach Skupienia. Osoba, która zgubi klucz pokrywa koszty jego dorobienia.
 • Palenie papierosów i spożywanie alkoholu na terenie ośrodka jest surowo zabronione.
 • Nie zakłócamy w żaden sposób chrześcijańskiego i franciszkańskiego charakteru FDS.
 • Przyjeżdżając zobowiązujemy się do wykonywania zaleceń organizatorów.
 • Organizatorzy mają prawo do działań mających na celu dopilnowanie przestrzegania regulaminu i interwencji w przypadku jego naruszenia.
 • Na wszystkich punktach programu obecność jest obowiązkowa.
 • Zachowujemy punktualność, porządek oraz dbamy o czystość w budynku i na całym terenie wokół Domu Rekolekcyjnego.
 • Obowiązuje nas zakaz wnoszenia, posiadania i używania niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, tytoniu, alkoholu i innych „dopingów”.
 • Niepokalanów Lasek to również klasztor, w którym żyją zakonnicy, staramy się nie zakłócać charakteru tego domu przez zbyt głośnie i niestosowne zachowanie, zwłaszcza podczas ciszy nocnej.
 • Do pokojów wchodzą tyko ci, którzy w nich aktualnie mieszkają.
 • Pamiętamy o godnym ubiorze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomieszczenia sakralne.
 • Identyfikatory nosimy zawieszone na szyi a osoby bez identyfikatora nie będą wpuszczane na punkty programu.
 • Przywozimy ze sobą Pismo święte, różaniec, długopis i notatnik.
 • Przyjeżdżamy na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za osoby, które przebywają poza miejscem FDS, a także za zaginione rzeczy materialne (cenne przedmioty zostawiamy w domu lub nosimy przy sobie).
 • Osoby potrzebujące pomocy medycznej powinny zgłosić się do organizatorów.
 • Przyjeżdżając na FDS wyrażasz tym samym zgodę na robienie zdjęć i nagrań wideo oraz na publikowanie ich na stronie internetowej FDS i w mediach społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, w celach ewangelizacyjnych.
 • W przypadku kwestii spornych lub niejasnych, interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 • Uczestnicy łamiący regulamin będą musieli wyjechać.

 

Comments are closed.